Sihtasutuse asutas Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu 2007. aastal.

Sihtasutuse eesmärgid

  • Rotalia kodukorras sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine
  • stipendiumifondide loomine ning stipendiumide maksmine üliõpilastele
  • ühiskondlike organisatsioonide loova ja ühiskondliku tegevuse toetamine kultuuri, hariduse, teaduse ja avaliku elu valdkondades

Jagatavad toetused

  • uurimustöö stipendium Eesti ajaloo uurimise toetuseks
  • rebas-stipendium Eesti koondiste noorte liikmetele majanduslikuks toeks
  • reisistipendium üliõpilasorganisatsioonide väliskoondiste noorliikmetele, et praktiseerida Eestis eesti keelt ja meelt
  • tegevliikme reisistipendium, et lühiajaliselt külastada välisriike, kus paiknevad üliõpilasorganisatsioonide koondised
  • üliõpilasorganisatsioonidega seotud ettevõtmiste toetused trükistele, arhiivile, konverentsidele, uurimustöödele, spordiüritustele, filmidele ja muudele sisukatele tegevustele

Vaata seniseid stipendiaate.

Toetajad

Fondi toetajad on Kaarel (Karl) Martin, Taimo Leete, Rein Grabbi, Karl Laantee, Gunnar Hiis ja Ernst Hiis ning paljud teised.

Tutvu ka annetuste põhimõtetega ja toeta ise ka fondi.

Juhtimine

Sihtasutust juhib seitsmeliikmeline nõukogu, kus on esindajad kõigist Rotalia koondistest. Sihtasutuse igapäevast tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Võta ühendust