Rotalia Foundation, asukohaga Seattle (USA), on andnud toetusi Eesti üliõpilastele alates 1988. aastast. Sellest fondist on Eestis kolmekümne aasta jooksul jagatud stipendiume enam kui 1000 üliõpilasele kogusummas üle 1 500 000 Euro.

Jagatavad stipendiumid

Rotalia Foundation (USA) jagab igal aastal välja ligi 100 000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse-, integreeritud õppe eelviimasel aasta (nominaalse õppeaja järgi) või 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Tavaliselt on sooviavalduste esitamise aeg aprilli lõpp (vaata taotluskeskkonda), stipendiumide väljakuulutamine augusti algus ning stipendiumid antakse üle septembris Rotalia Tartu majas toimuval aktusel. Vaata seniseid stipendiaate.

Stipendiumide toetajad

  • Prof Dr Anne Jennings Smith ja Gerhard Treuberg – kokku 27 nimelist mälestusstipendiumi
  • Bruno ja Helge Laan – 2 stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele
  • Dr Boris ja Asta Auksmann – 1 stipendium
  • EV Aukonsul Emeritus Mart Kask ja Dr Linda-Reet Kask – 1 stipendium
  • EV Aukonsul Paul Raidna and Katre Raidna – 1 Enn Raidna nimeline mälestusstipendium
  • Dr Vaho Rebassoo – 1 Professor Dr Herbert Rebassoo nimeline mälestusstipendium
  • ja mitmed teised

Juhtimine

Rotalia Foundation‘i tegevust juhib Korporatsioon Rotalia USA vilistlastest koosnev juhatus. Juhatuse poolt on kinnitatud stipendiumide komitee Eestis viib läbi konkursi ning hindab ja otsustab stipendiumi saajad.

Võta ühendust

Rotalia Foundation (USA) stipendiumide komitee sekretär Merike Jõesaar: