Jüri Uluots on üks olulisemaid Eesti Vabariigi riigimehi. Ta oli üks 20. sajandi alguse tuntumaid Eesti juriste ning tema panus Eesti riigi loomisse ja arengusse on hindamatu.

Uluots oli üks korporatsioon Rotalia asutajatest 1913. aastal ja oli selle liige kuni oma surmani. Rotalia oli tema jaoks oluline organisatsioon, mille kaudu ta leidis palju sõpru ja tutvusi, kes hiljem mängisid olulist rolli Eesti riigi juhtimises.

Uluots oli ka aktiivne poliitik, kes osales Eesti riigi loomises ja selle juhtimises erinevatel ametikohtadel. Ta oli üks iseseisvusdeklaratsiooni allakirjutajaid, Eesti Vabariigi põhiseaduse loomises osalenud poliitikuid ning aastatel 1939-1940 Eesti Vabariigi peaminister. 1940-1945 oli ta lisaks peaminister presidendi ülesannetes. Uluots püüdis seaduslikku valitsust Eesti territooriumil taastada nii 1941. kui ka 1944. aastal, kuid tulutult. Teise maailmasõja ajal mängis Uluots olulist rolli Eesti riigi taastamise kavandamisel ja juhtimisel. Ta oli üks Eesti Ajutise Valitsuse asutajatest. Eesti valitsus läks eksiili ning Jüri Uluots põgenes saabuvate Nõukogude okupatsioonivägede eest Rootsi, kus ta ka 9. jaanuaril 1945 suri. 2008. aastal maeti ta ümber kodukanti, Kirbla kalmistule.

Kuigi ta ei näinud Eesti taasiseseisvumist, jättis ta endast maha olulise pärandi, mis aitas kaasa Eesti riigi taastamisele. Jüri Uluots on üks tuntumaid korporatsioon Rotalia vilistlasi, kes on mõjutanud Eesti riigi arengut ja ajalugu. Tema panus Eesti Vabariigi loomisesse ja taastamisesse on hindamatu ning ta on tänaseni austatud riigimees Eesti ajaloo ja kultuuri osana.

Loe ja vaata lisa: