Rotalia Foundation stipendiaatide väljakuulutamine

25.07.2014

Rotalia Foundation (USA) on teinud otsuse 2014/2015. õppeaasta stipendiaatide osas. Fondil on hea meel anda teada, et seekord oli stipendiume väärivaid üliõpilasi tunduvalt rohkem, kui varasematel aastatel. Kuid valik tuli teha, sest fond saab piirduda stipendiumide andmisel 50 väljavalituga.

Kellelegi õnn, kellelegi veidi kurbust. Kuid, ärgem heitugem sellest, kui teie stipendiaadiks ei osutunud, vaid pürgige edasi ja ikka parimate tulemuste poole.

Selleks kõigile neile, kes stipendiumi taotlesid - tundke uhkust oma seniste saavutuste üle! Palju õnne stipendiaatidele!

 

Stipendiaatidele ka täiendav teave. Palun teatage oma panga arvelduskonto (IBAN) number hr Rein Grabbile (reingrabbi@gmail.com). Ühtlasi palume oma ajakavasse planeerida reedeks, 5. septembriks 2014 kella 17 aeg osavõtuks stipendiumide üleandmise pidulikust aktusest Tartus Rotalia majas Tähe tn 3. Stipendium kantakse arvelduskontole peale aktuse toimumist.

 

Rotalia Foundation (USA) juhatus

 

Täiendav teave:

Sirje Mark, Fondi stipendiumite komitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee
telefon: 507 3729