Rotalia Foundation stipendiumikonkurss 2011/2012 õppeaastaks

28.03.2011

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a' 2000 USD Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele. Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldus tuleb saata 30. aprilliks 2011. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 30.04.2011 postitempli kuupäevaga sooviavaldused ning sooviavalduse võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 120, kell 8-11 ja 13-16).

Loe täpsemalt stipendimikonkurssist >