Rotalia Fond kuulutab välja stipendiumi uurimistöö tegemiseks

03.10.2010

Rotalia Fond kuulutab välja Herbert Grabbi nimelise stipendiumi summas 30 000 krooni uurimistöö "Eesti sõjaväelased Prantsuse sõjaväeakadeemias aastatel 1923-1939" tegemiseks.

TAUSTATEAVE

Alates aastast 1923 saadeti valitsustevahelise kokkuleppe alusel igal aastal üks Eesti sõjaväelane Prantsuse sõjaväeakadeemiasse (Prantsuse kõrgem sõjakool ehk Ecole Superieure de Guerre). Ilmselt saadeti sinna ohvitserid, kellest kasvatati Eesti kaitseväe kõrgemat juhtkonda. Neist esimesed kuus olid Nikolai Reek, Richard Tomberg, Aleksander Jaakson, Herbert Grabbi, Herbert Brede ja August Traksmaa. Huvitaval kombel olid viis neist korporatsiooni Rotalia vilistlased. Eesti ohvitsere õppis ka teistes Prantsusmaa sõjalistes õppeasutustes, näiteks intendantide kursustel.

TÖÖ MAHT JA PIKKUS

Täielik nimekiri seal õppinutest, nende elulood ja kokkuvõtted teenistusest Eesti (ja ka teiste riikide) sõjaväes, ülevaade nende saatusest. Mis alusel seal õppisid, kuidas nad välja valiti, millest koosnes nende õpetus jne. Selleaegsed fotod.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Rotalia Fondile 31. oktoobriks 2010:

Nimetatud materjalid tuleb allkirjastada digitaalselt või omakäeliselt ja edastada elektrooniliselt aadressile fond@rotalia.ee või kirjalikult Rotalia Fondi aadressile Tähe 3, 51010 Tartu, Eesti.

Stipendiumi määramisel hinnatakse uurimistöö kava, kandideerija professionaalsust ja varasemat kogemust uurimistööde kirjutamisel. Stipendiumikomisjoni kuuluvad kaks Rotalia Fondi nõukogu liiget ja korp! Rotalia ülemaailmse vil! kogu esindajate kogu liige; komisjon võib vajadusel kaasata täiendavalt erialaeksperte. Stipendium makstakse välja kahes osas: 1/3 stipendiaadi väljakuulutamisel ja 2/3 pärast uurimistöö esitamist Rotalia Fondile.

Stipendium kuulutatakse välja 13. novembril 2010 ja selle saaja nimi avalikustatakse korp! Rotalia kodulehel.