Rotalia Foundation stipendiumikonkurss 2010/2011 õppeaastaks

07.04.2010

Rotalia Foundation (USA, Seattle), edaspidi Fond, kuulutab 2010/2011. õppeaastaks välja 17 stipendiumi a' 1500 USD Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu (aprillikuu seisuga) päevases ehk statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Sooviavaldused tuleb saata 5. maiks 2010. a Fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Kvalifitseeruvad ka 05.05.2010 postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Sooviavalduse võib ka ise tuua Ülikooli 18-121 tööpäevadel k 8-11 ja 13-16.

Loe ka lisainfot