Jüri Uluotsa ümbermatmine

31.08.2008

31. augustil toimub Kirblas (Läänemaal) Eesti riigimehe ja korporatsioon Rotalia asutajaliikme Jüri Uluotsa ümbermatmine. Ametlik tseremoniaal algab kell 12 toimuva kirikliku ärasaatmisega.

Jüri Uluots oli Eesti Vabariigi peaminister alates 1939. aastast ning toimis presidendi ülesandeis 1940. aastast kuni surmani 1945. aastani, mil Eesti Vabariigi peaministriks presidendi ülesannetes eksiilis sai August Rei. 1944. aastal nimetas Uluots Eesti Vabariigi peaministriks Otto Tiefi ning andis talle ülesande moodustada Eesti Vabariigi valitsus, mis pani aluse Eesti riigi iseseisvuse edasikandmisele eksiilis. Valitsuse olemasolu põhiseadusliku institutsioonina paguluses võimaldas taastada 1991. aastal Eesti riigi iseseisvuse õiguslikule järjepidevusele toetudes.

Kell 17 algab Rotalia Tallinna konvendis (Lossi plats 4-5) meenutusüritus, kus saavad teiste seas sõna Eesti Vabariigi kaitseminister Jaak Aaviksoo, Eesti Teaduste Akadeemia poolt Peeter Tulviste ning TÜ õigusteaduskonna esindaja Lauri Mälksoo.

Lisainfo: http://www.riik.ee/uluots/