Rotalia Foundation (USA) uus stipendiumikonkurss

26.03.2009

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 15 stipendiumi a’ 1500 USD Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu (aprillikuu seisuga) päevases ehk statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuseastme ja 1. aasta magistriastme üliõpilastele.

Stipendiumi antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel.

Stipendiaadid avalikustatakse eelpoolnimetatud veebilehel augustikuu alguses ning neile vastatakse samal ajal ka kirjalikult. Stipendiumid antakse üle septembrikuu alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel.

Loe ka lisainfot