korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Ülevaade » Sümboolika

Sümboolika

Korporatsioon Rotalia värvideks on rukkilillesinine, must ja rukkioraseroheline. Värvide tähenduse kohta on olemas kaks erinevat tõlgendust. Esimese järgi sümboliseerib sinine värv truudust, must eesti rahva muresid ja kannatusi läbi aegade ning roheline lootust. Teise tõlgenduse järgi tähendab sinine kodumaa taevast, must tema mulda ning roheline metsade ja aasade rohelust.

Värvide poolest eristuvad korporatsioonid väliselt üksteisest ning neid kasutatakse erinevate värviesemete juures, mille kasutamine on rangelt kindlaks määratud vältimaks värvide juhuslikku ja ebaväärikat kohtlemist korporantide endi või tavainimeste poolt.

Rotalia lipul paiknevad värvid ühekõrguste horisontaalsete väljadena. Tegevliikmed ja vilistlased kannavad korporatsiooni värve oma riietuse juures värvilindi, lipsunõela, ülikonna pintsaku reväärimärkide või teklina. Värvid kaunistavad samuti korporatsiooni rapiirikorve, mis on oluliseks regaaliks korporatsiooni üritustel ja tseremooniatel. Sellega juhatab seenior koosoleku kulgemist, juhatatakse cantust, assisteeritakse lipukandmisel lipukandjat, ollakse auvalves matustel jne. Korporatsioonide varasemas ajaloos olid rapiirid peamised vahendid auvahekordade selgitamiseks tülide ja solvamiste juhtudel, kuid tänaseks on enamus korporatsioonidest rapiiridega kahevõitluse pidamisest (mensuur) loobunud (s.h. ka Rotalia).

Rotalia mustal majal ehk rebastel ja lihtliikmetel on värvivara puutumine rangelt keelatud. Eesti korporatsioonides ei ole mustal majal oma värve (linte, rapiire), nagu seda võib täheldada teatud liiki saksa korporatsioonide juures. Rotalia rebastel ja lihtliikmetel on vaid oma ilma värvideta rapiir, mida kasutatakse peamiselt cantuse juhatamiseks.

Värvid on samuti peamiseks Rotalia vapi elemendiks, mille all toimuvad kõik korporatsiooni olulisemad tseremoniaalid ja toimingud. Rotalia vapp kajastab oma kujunduse kaudu kõiki tähtsamaid andmeid Rotalia kohta. Selle parempoolsele ülemisele väljale on ringina kantud 10 kuldset tähte, mis sümboliseerivad kümmet asutajaliiget (vt. ajalugu). Tähed A. K. I. Ü. on esitähed Rotalia deviisist - AUSUS, KINDLUS, ISETEADVUS, ÜHISTUNNE. Vasakpoolsele alumisele väljale on kantud Rotalia asutamiskuupäev (10. november 1913). Rukkivihk parempoolsel alumisel väljal sümboliseerib rotaluste akadeemilist viljakust.

Traditsiooniliselt kasutavad korporatsioonid sümbolina ka sirklit ehk väändtähte. Sirkel on õuemärk, millega omanik märgib oma kuuluvust ja vara. Rebased ja lihtliikmed kannavad sirklit musta tekli äärel, seenior aga ametitunnusena värvipaelal. Sirkel on kombineeritud neljast läbipõimunud algtähest sõnadest "Vivat, crescat, floreat Rotalia!" ja hüüumärgist.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.