korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Tegevus » Üritused

Üritused

Elagu, Eesti Vabariik!

Tegevus toimub semestrite kaupa, vaheaegadel toimub vabamas vormis üritusi. Iga semestri alguses toimuvad külalisõhtud, kus on võimalik meestudengitele tulla kohapeale tutvuma korporatsioon Rotaliaga. Igakuiselt toimuvad rebastele oldermani ja laulutunnid, tihti ka tantsukursused mõne naiskorporatsiooniga. Samuti peetakse vastavalt vajadusele koosolekuid ning referaaditunde. Toimuvad ka erinevad sportlikud ettevõtmised ning ühisüritused teiste korporatsioonidega. Iga semester toimub ka coetuste külaskäik, ehk siis sügisel tulevad Tartu rebased koos tegevliikmetega Tallinna külla ja kevadel vastupidi.

Semestri tipphetkeks on kommerss, mis kujutab endast üle maailmset liikmete kokkutulekut ja vennastumist kindla korra järgi. Traditsiooniliselt peetakse Rotalia sügiskommerssTartus ja kevadkommerss Tallinnas. Samuti käime iga aasta oma sõpruslepinglaste aastapäevadel.

Nii Tartus kui Tallinnas toimub pidulik Vabariigi aastapäeva tähistamine. Tallinnas on selle üheks osaks akadeemiliste organisatsioonide rongkäik, mis algab Raekoja platsilt linnapea tervitusega. Peale seda külastatakse ka Riigikogu ja Vabariigi valitsust. Kombekohaselt tähistatakse Tartus pidulikult ka volbriööd, kui uksed on avatud ning Rotalia konventi on oodatud nii rotaluste kutsutud külalised kui ka kõikide teiste akadeemiliste organisatsioonide liikmed ja nende külalised. Volbriööle järgneb 1.mai grillhommik, millest samuti palju külalisi osa võtab.

Traditsiooniliseks on saanud Rotalia suvepäevad, sisemine kümnevõistlus, kevadsemestril rattamatk Eesti Naisüliõpilasseltsiga, sügisene ühine seenelkäik korp! Filiae Patriae neidudega ja Tartus toimuv sõbrapäeva kontsert mõne tuntud eesti artistiga. Rotalia õlul on ka tudengite teatrifestivali Intro korraldamine. Omapäraseks sündmuseks on Rotalias kujunenud 1. aprilli tähistamine ehk siis konvendipööre, kus tegevliikmed ja rebased vahetavad 24 tunniks oma õigused ja kohustused.

2008.a. suvel toimunud väljasõit Kihnu saarele
koos naiskorporatsioon Lembelaga

Loomulikult on iga semester ise nägu ja toimub lisaks ka erinevaid mitte traditsioonilisi üritusi ja ettevõtmisi. Näiteks aastal on toimunud veiniõhtud koos naiskorporatsioonide Amicitia, Filiae Patriae ja Indlaga ning iga-aastased saarte külastused ja jõulupeod korp! Lembela neidudega.

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.