korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Muu » Sõnastik

Sõnastik

Lühike sõnastik korporatsioonimaastikul orienteerumiseks:

 • aasimine – kerge akadeemiline vaidlemine
 • ad cantum (lad.) - lauluks
 • ad finitum (lad.) - lõplikult
 • ad libitum (lad.) – mõõdukalt
 • ad loca (lad.) - kohtadele
 • ad locum (lad.) - kohale
 • ad verbum (lad.) - kõneks
 • burš – üliõpilane
 • buršvilistlane - ülikooli õpingud katkestanud värvikandja
 • coetus (lad.) (tsöötus) – vanus semestrites
 • comment (lad.) - komme
 • concoetur – samal semestril korbiga liitunud isik
 • confrater ehk confr! (lad. kaasvend) - tegevliige korp! Rotalias
 • Convent Quartier ehk C!Q! (saksak.) – konvendi korter
 • deviis - juhtlause
 • degradeerimine - värvikandja ajutine taandamine rebaseks või lihtliikmeks
 • eksterne (lad. externus) – avatud (külalisele)
 • ex est (lad.) - lõpp
 • fiducit – kindlasti loodame (rebased hüüavad peale tegevliikmete smollis)
 • habet (lad.) - palun
 • incipit (lad.) - alaku
 • interne (lad. internus) – siseüritus, kus ei ole külalisi
 • kaasvõitleja ehk ksv! – tegevliige enamustes Eesti üliõpilasorganisatsioonides
 • kneipe – puhkeruum
 • komitaat (lad. sõnast "comitat" - saatmine, saatkond) – üritus, mille korraldab ülikooliõpingud lõpetanud kaasvend
 • kommerss (lad. sõnast "commercium" - läbikäimine) – korporatsiooni sünnipäev
 • konvent (lad. sõnast "conventus" - kogumus) - korporatsiooni tegevliikmete kogu, ka korporatsiooni ruumid
 • kuramaator – partede vaheline läbirääkija
 • kuuriš - põhjani
 • lakkimine – degradeerimine
 • magister bibendi - lauajuhataja
 • magister mensa - mensuuri läbiviija, selle reeglite täitmise eest vastutaja
 • major domus - majavanem
 • malitsioon (lad. "malitios") - kuritahtlikkus
 • mensuur – auvahekorra lahendamine mõõgavõitlusega
 • metsik - mitte akadeemiliselt organiseerunud üliõpilane
 • mustmaja - rebased ja lihtliikmed (kannavad musti tekleid)
 • non habet (lad.) - ära vii täide (ei ole lubatud)
 • olderman - mustmaja kasvatuse eest vastutav ametnik (korp! Rotalias ja korp! Vironias)
 • parte – auvahekorra osapooled
 • pater (lad.) - isa
 • paukimine - algselt mõõga duelli harjutamine, praegu misiganes sportlik tegevus
 • peto cantus (lad.) - luba laulu teha
 • peto tempus (lad.) - nõuan aega (palun luba lahkuda)
 • peto verbum (lad.) - palun sõnavõtuks luba
 • purga (osades põrgu) - ruum konvendis, kuhu naistel on sissepääs keelatud
 • rapiir - nii tseremoniaalne kui ka võitlemiseks mõeldud mõõk
 • rukkima - karistus värvikandjale, mille jooksul on temaga suhtlus keelatud ja ta on eemaldatud konvendi tegemistest
 • ruktonus – korporatsioonist mingiks ajaks välja heidetu
 • salamander - rituaalne šoppeni tühjaks joomine
 • seltsivend ehk sv! - näiteks korp! Vironia tegevliige
 • sharpe – lai värvilint, mida kantakse ülikonna peal
 • silencium (lad.) - vaikust
 • šoppen - õllekann
 • stehhima (saksak. stechen - torkama) - rapiiri läbi tekli torkama (pidulikul vennastumisel)
 • smollis - olgu sulle kosutav (värvikandjad hüüavad peale laulu kordaminekut)
 • tegevliige - ülikoolis õppiv värvikandja
 • tekkel - üldjuhul kolmevärviline üliõpilaste peakate
 • tempus ex est (lad.) - aeg on lõppenud, kasutatakse lauda tagasi tulekul
 • trikoloor – kolmevärviline lipp
 • tsirkel – vääntäht
 • vanamees – sama, mis olderman (enamustes Eesti korporatsioonides)
 • vilistlane - ülikooli lõpetanud värvikandja
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.